POZOR !  „NEJEN VÍKEND“ je aktualizován podle potřeby během celého týdne.
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 Internetový týdeník

Pozvánka na vystoupení skupiny Svítání

Dovolte, abych vás pozvala na koncert určený nejen našim pacientům, ale i známým a přátelům a který se uskuteční v  Galerii Žlutý kopec – 2. patro Švejdova pavilonu.

Ve středu 27. března sem zavítá skupina Svítání, která v  ústavu vystupuje pravidelně už od roku 2005. Svým posluchačům představuje hudební styl, který lze jen těžko žánrově zařadit a nazývá se Original Czech Music. Kapela se v  ústavu představí akustickou verzí koncertu. Jde o hudbu postavenou především na vokálech, kytarách, perkusích a baskytaře.

Svítání vzniklo ke konci roku 1997 a záhy se ustálila první trvalejší sestava. V ní převažovaly folkové písně, s nimiž kapela vystupovala na různých festivalech a získala prestižní ocenění Krtek na Zahradě 2000 v Náměšti na Hané. V průběhu dalších let došlo k obměnám sestavy a z původního složení v současnosti zbyli pouze Zdeněk Lichtneger a Jiří Fadrný, který je kapelníkem skupiny. Také zvuk kapely se měnil a dnes se její repertoár skládá především z písniček, které ve velké většině složil právě Jiří Fadrný a které jsou postaveny hlavně na vokálech.

Kapela bude v  MOÚ hrát ve složení: Klára Rybáková – zpěv, perkuse, Jiří Fadrný – kytara, zpěv, Zdeněk Lichtneger -  doprovodná kytara - tedy stálí členové Svítání - a tuto sestavu doplní Pavla Kopecká - harfa, zpěv, Stanislav Boldižár - zpěv, klavír a Jakub Šimáně - baskytara.

PhDr. Zuzana Joukalová, tisková mluvčí MOÚ

Úřad čeká ještě na 40 % daňových přiznání. Termín se blíží

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání pro poplatníky daně z  příjmů za rok 2018 je 1. duben 2019. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. K  pohodlnějšímu podání daňových přiznání mohou poplatníci využít elektronických podání. Povinně elektronicky musí podání učinit mj. všichni poplatníci, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku.

„K dnešnímu dopoledni své přiznání odevzdalo v  Jihomoravském kraji cca 150  000 poplatníků. Zhruba na 40 % přiznání ještě úřad čeká,“ uvádí ředitel Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Ing. Martin Komárek.

V  posledních dnech před koncem lhůty pro podání přiznání budou také rozšířeny úřední hodiny finančních úřadů a jejich územních pracovišť. Od  pondělí 25. 3. 2019 do pátku 29. 3. 2019 vždy od 8:00 do 17:00 hodin a v poslední den lhůty, tj. v   pondělí 1. 4. 2019 od 8:00 do 18:00 hodin.

Připomínka podstatných informací

Zaměstnanci, kteří měli v  roce 2018 příjmy pouze ze závislé činnosti na území ČR, mohou využít zjednodušený dvoustránkový formulář k  dani z  příjmů fyzických osob. Pokud podávají daňové přiznání k  dani z  příjmů fyzických osob, upozorňujeme na správné předčíslí bankovního účtu, které je 721. Toto předčíslí platí i pro zjednodušený dvou stránkový formulář k  dani z  příjmů fyzických osob.

Daňové přiznání je možné podat i elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny orgánů Finanční správy: aplikace Elektronická podání pro Finanční správu. V nápovědě k elektronickému formuláři jsou daňovým poplatníkům k dispozici veškeré informace nutné k vyplnění a podání daňového přiznání.

Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky, a  to buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro  Finanční správu – toto podání musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo ověřeno identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky), nebo prostřednictvím datové schránky.

TIP: Pokud máte zpřístupněnu datovou schránku a nemáte uznávaný elektronický podpis, doporučujeme Vám vyplnit a odeslat daňové přiznání v  aplikaci Elektronická podání pro  Finanční správu, při odesílání zvolte: Ověření identity přihlášením do datové schránky.

Podrobnější informace, vztahující se k podání přiznání k dani z příjmů, včetně formulářů a  informací k jejich vyplnění, jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy.

JUDr. David Stančík, zástupce ředitele finančního úřadu, tiskový mluvčí, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

V neděli začíná letní čas, změna ovlivní dálkové spoje Českých drah i vlaky nočního pražského rozjezdu

V  noci ze soboty 30. na neděli 31. března začne platit letní čas a hodinové ručičky se posunou o  hodinu dopředu. Kvůli chybějícím 60 minutám se „zpozdí“ nejen sedm nočních dálkových vlaků Českých drah, které budou tou dobou na své trase, ale také regionální spoje tzv. nočního pražského rozjezdu. České dráhy se budou snažit vzniklé zpoždění snížit například zkrácením pobytu vlaků ve  stanicích. Cestující, kteří pojedou vlakem po  změně času, by ale měli počítat s  tím, že i tak budou mít noční vlaky zpoždění řádově desítky minut.

Přechod na letní čas znamená pro České dráhy zavedení speciálních opatření pro oběhy vozů, lokomotiv a  personálu. Jejich cílem je zamezit následnému zpožďování dalších vlaků v  denní době. Aby se z  těchto nočních vlaků nepřenášela zpoždění na ostatní denní spoje, ranní přípoje vesměs nebudou na  tyto zpožděné vlaky čekat.

Přehled dálkových vlaků ČD, které ovlivní přechod ze středoevropského (SEČ) na  středoevropský letní čas (SELČ)

EN 406 Chopin Bohumín – Warszawa pojede z  Bohumína (pravidelný odj. ve 3:18) se zpožděním cca  60  minut; v  Bohumíně bude zachován přechod přímých vozů z  vlaků EN 443 a NJ 456, které jedou z  Prahy, Vídně a  Budapešti.

EN 407 Chopin Warszawa – Bohumín přijede do Bohumína včas (v  01:29), přechod vozů na vlaky EN  442 do Prahy a NJ 457 do Vídně a Budapešti bude zajištěn.

EN 442 Slovakia Humenné – Praha pojede v  úseku z Bohumína (pravidelný odj. v  03:23) do Prahy se zpožděním cca 60 minut, v Bohumíně bude dodržen přechod přímých vozů od vlaku EN 407 z Varšavy.

EN 443 Slovakia Praha – Humenné pojede v  úseku Ostrava-Svinov (pravidelný odj. v  02:15) – Humenné se zpožděním cca  60  minut, zpoždění se bude v  závislosti na provozní situaci postupně snižovat. V  Bohumíně bude dodržen přechod přímých vozů na EN 406 do  Varšavy.

NJ 456 Wien – Berlin pojede v  úseku Bohumín (pravidelný odj. v  02:15) – Berlín se zpožděním cca  60  minut, v  Bohumíně bude zajištěn přechod přímých vozů na vlak EN 406 do Varšavy.

NJ 457 Berlin – Wien pojede v  úseku Bohumín (pravidelný odj. v  02:20) – Břeclav se zpožděním cca  60  minut, v  úseku Břeclav – Vídeň se zpožděním 15 – 30 minut. V  Bohumíně bude zajištěn přechod přímých vozů od vlaku EN 407 z  Varšavy, v  Břeclavi pak na vlak EN 477 do Budapešti.

EN 476 Metropol Budapest – Břeclav pojede bez zpoždění (příj. do Břeclavi ve 23:01), bude zajištěn přechod vozů na vlaky NJ 456 do Varšavy a Berlína a na vlak IC 572 do Prahy.

EN 477 Metropol Břeclav – Budapest pojede se zpožděním cca 30 – 40 minut, v  Břeclavi bude zajištěn přechod přímých vozů od vlaků IC 573 z  Prahy a NJ 457 z  Berlína a Varšavy.

U přímého vozu z  Curychu do Prahy, který jede na spojích 467 / 463 / 1540, předpokládáme na českém území zpoždění do  30 minut.

Vliv změny času na regionální dopravu

Víkendová změna času se dotkne také regionálních spojů v  okolí Prahy. Vliv bude mít na spoje tzv.  nočního pražského rozjezdu, tedy vlaků, které ve 2:30 ráno odjíždějí z  pražského hlavního nádraží do  většiny směrů (do Kolína přes Český Brod i  Nymburk, do Kralup nad Vltavou, Mělníka, Kladna-Ostrovce, Berouna přes Řevnice i Rudnou u Prahy, Benešova u Prahy a Čerčan přes Vrané nad Vltavou). Tyto vlaky odjedou z  pražského hlavního nádraží ve 3:30 nového, letního času (SELČ). Z  tohoto důvodu přijedou do  cílových stanic se zpožděním cca  60 minut. S  hodinovým zpožděním přijedou už noční vlaky, které z  vyjmenovaných směrů mají podle jízdního řádu přijet do  Prahy krátce po druhé hodině ranní. Vzájemné přestupy mezi všemi těmito vlaky ale zůstanou zachovány. České dráhy zároveň připravují i další opatření, která mají zamezit přenášení zpoždění z  osobních vlaků bezprostředně ovlivněných změnou času na další vlaky v  ranních hodinách.

Aktuální polohu vlaků si můžou cestující ověřit v mobilní aplikaci Můj vlak, na internetových stránkách www.cd.cz/poloha nebo na lince Kontaktního centra ČD 221  111  122.

Mgr. Petr Pošta, tiskové oddělení ČD

Hrůza v  klubu: Zpěvák Michal Hrůza vyjíždí s  kapelou na jarní klubové turné. Představí i skladby z  připravovaného alba

Ještě než se zpěvák Michal Hrůza s Kapelou Hrůzy zavře do nahrávacího studia, vyrazí za svými fanoušky na 14 koncertů po České republice včetně Prahy. Na klubovém turné, které startuje 1. března v  Litomyšli, zazní oblíbené hitovky, ale i několik nových skladeb z  připravovaného alba. Role předkapely se zhostí Nelly, která představí skladby z  debutového EP V  okamžiku.

„Měl jsem štěstí, že se mi několikrát povedlo zahrát pro tisíce lidí, ale chci znovu oslovit i návštěvníky koncertů v  klubovém prostředí, kde si budou moct vychutnat blízkost s  interpretem a jeho písněmi. Jsou to okamžiky, kdy nastane nový vjem jak z  písní známých, tak i z  písní, které na našich koncertech nikdy neslyšely,“ říká Michal Hrůza.

V  loňském roce se Michal Hrůza věnoval vedle koncertování s  kapelou převážně tvorbě skladeb do filmů – se zpěvačkou  Annou K. nazpíval duet Ten, kdo tě miloval ke stejnojmennému snímku režiséra Jana Pachla, letos v  lednu zazní Hrůzovy skladby Nad světem a Narušitel také v  novém filmu Davida Baldy Narušitel.

Hudební novinky z  českých filmů zařadí Michal Hrůza s  kapelou i na playlisty koncertů v  rámci jarního klubového turné. „Zazní na něm písničky průřezem naší tvorby, ale prostor dostanou také skladby, které byly v  posledních letech na podiu opomíjeny,“ sděluje Michal Hrůza. S  kapelou chystá rovněž zajímavou scénu inspirovanou svým oblíbeným severem, účastníci koncertů si tak kromě hudebního zážitku odnesou i vizuální vjemy.

Turné Hrůza v  klubu bude předskakovat mladá talentovaná zpěvačka a herečka NELLY, se kterou Michala Hrůzu pojí duet Sázava k filmu Špunti na vodě. Celorepublikové turné vyvrcholí 27. března koncertem v  pražském Lucerna Music Baru.

Vstupenky na většinu koncertů jsou k  dispozici přes Ticketportal, některé zastávky mají prodejní místo přímo v  daném klubu nebo na svých portálech.

ŘIDIČI OD SOBOTY NEPROJEDOU PŘES MOST NA MÚK KNÍNIČSKÁ

V  sobotu 30. března se pro řidiče uzavře silniční most na mimoúrovňovém křížení Kníničská. Rekonstrukce mostu potrvá do konce letošního srpna. Po celou dobu uzavírky budou muset řidiči zvolit jednu z  objízdných tras. Současnou podobu plánovaných objízdných tras najdete v  galerii níže. Ve směru od Bystrce budou vozidla do 6,5t využívat vyznačené modré objízdné trasy. Doprava ve směru od MÚK Hlinky bude bez omezení vedena závlekem přes okružní křižovatku na ulici Hradecké (fialová trasa). Odtud bude otočena zpět na VMO a navedena na připojení směrem na Kníničskou.

Pro vozidla nad 6,5t bude sloužit šedě vyznačená objízdná trasa od Bystrce přes Starou dálnici, dále ulicí Žebětínskou do  Kohoutovic, za   okružní křižovatkou na  Libušinu třídu, Libušino údolí, Antonína Procházky až  na  ulici Pisáreckou a  MÚK Hlinky, odkud se vozidla napojí zpět na  Velký městský okruh.

Ve spolupráci s  PČR SPDI Brno, Brněnskými komunikacemi a Dopravním podnikem města Brna dochází k  přípravám uzavírky a posledním úpravám už v  těchto dnech. V  oblasti se provádí například monitoring aktuálních signálních plánů na světelných křižovatkách, přípravy změn ve verzích plánů na světelně řízených křižovatkách, nebo přizpůsobení trolejového vedení v  rámci lokálních změn organizace dopravy.

Oprava mostu je součástí další etapy výstavby Velkého městského okruhu Brno. Ta má odstranit nechvalně proslulý „špunt“ na ulici Žabovřeská. Čtyřproudá silnice se tu sbíhá do dvou pruhů, a zejména v  ranní a odpolední špičce se zde řidiči potýkají s  dlouhými kolonami.


Startuje DANK TOUR 2019: Paulie Garand & Kenny Rough & hosté live v  nové show!

Rapper a producent Paulie Garand se na české hudební scéně s  úspěchem pohybuje už téměř patnáct let. Poprvé se do širšího povědomí zapsal v  roce 2006 demem Mozoly a nejnovějším zářezem je album DANK, které spolu s dvorním producentem Kenny Roughem vydali vloni koncem listopadu. A s  novým rokem je tady jeho live verze!  Jedenáct klubů po celé republice – poprvé 31. ledna v  pražském Lucerna Music Baru, naposledy 29. března v  klubu Fabric v  Ostravě. Supportovat na stagi bude jako vždy Roseck, na šesti zastávkách se přidá další kolega z Ty Nikdy Labelu – Matys a pokaždé budou k  mání CD, tour merch, vinyly. Vstupenky jsou v  prodeji na https://goout.net/en/artists/paulie-garand/adff/

„Čeká nás velká tour k nový desce DANK a fans se můžou těšit na zbrusu novou show, Kennyho saxofon, projekci na stagi a několik hostů z alba, který nebudou chybět na křtech v Praze a Liberci,“ vzkazuje Paulie Garand.

Paulie Garand (vlastním jménem Pavel Harant, *17. října 1987, Liberec) se výrazně prosadil s kapelou BPM, s níž vydal desky Slova (2007) a Horizonty (2009) – ověnčenou cenou Akademie populární hudby v kategorii Hip-Hop a RnB. Po komerčním úspěchu obou alb se členové BPM rozhodli fungovat sólo a Paulie se nedlouho na to dostal k vydavatelství Ty Nikdy Label.

DANK má v  pořadí Paulieho sólových alb číslo 6. Předcházeli mu Harant (2010), V hlavní roli (2012), Molo (2014), Boomerang (2015) a před dvěma lety Nirvana. Všechny desky se vyznačují Paulieho osobitým stylem kombinujícím různorodou mozaiku nálad. Od vážných skladeb přes kritiku až po odlehčená témata. Molo, La Familia, Boomerang, Tuláci, Hladina, Pavučina lží, L.B.C., Play… a samozřejmě Runway, podle počtu views jeden z nejúspěšnější videosinglů, to jsou asi nejznámější Paulieho pecky. Pozornost vzbuzují i jeho další aktivity. Vedle rapu a produkce se Paulie Garand věnuje filmařině a natáčení videoklipů. Navíc je autorem vlastní oděvní značky Garand Brand, kterou založil v roce 2013.


PROJEKT CED

BŘEZEN 2019

Desátého dílu série SOfT se účastní environmentální hnutí Limity jsme my  sídlící v Brně, odkud rozvíjí své intervenční aktivity v rámci ČR i zahraničí. Denní program nabídne speciální setkání s hosty a diskuze jako ohlédnutí za čtyřmi lety činnosti hnutí.

Pravidelná série hudebních události SOfT představí tři hudební producenty, kteří ohledávají současné podoby experimentálního klubového prostředí. 111x (Antton Nuito), Exploited Body (Noah Kin) a APEAK (Paavo Piekkari) pocházejí z Helsinek a spojuje je spolupráce s jedním z nejvýraznějších finských labelů THRDEYEVSN. K charakteristickým rysům jejich produkce patří radikalita hudebních výrazových prostředků, tekuté kompoziční strategie, hyperemocionalita, oscilace mezi hi-tech & lo-fi estetikou. Společné vystoupení představuje koncentrovaný vhled do finské undergroundové hudby, která zastupuje jedno z evropských center pohybu na elektronické scéně. Této energie si nabídkami spolupráce všimli i světové prestižní labely Infinite Machine a TAR.

PETER ONDREJOVIČ + PETER KURIC, cestovatelé: VENEZUELA

MICHAEL POKORNÝ, cestovatel: HORY ÍRÁNU

Divadlo na Orlí uvede komorní operu Tajné manželství

V  italském originále nastudovali komorní operu Il Matrimonio segreto (Tajné manželství) studenti Hudební a Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v  Brně. Nejnovější produkci zdejší Komorní opery JAMU uvede ve dvou  premiérách Divadlo na Orlí a to 24. a 26. března vždy v  19 hodin. Na realizaci operního projektu se podílí studenti mnoha oborů: zpěv, režie, scénografie, světelný design a hudební produkce. Bezmála dvě desítky účinkujících v  různých alternacích doplní komorní orchestr.

„Nepůjde o klasickou, ale o aktualizovanou intepretaci i nastudování díla. A tak jsem vytvořil také adekvátní instrumentaci v  podání kvinteta dřevěných nástrojů, cembala a harfy, která skutečně nebyla typická pro takové tituly v  době vzniku opery,“ uvedl italský dirigent Damiano Binetti, pod jehož taktovkou diváci operu uslyší. Notový materiál Binetti upravil pro komorní obsazení orchestru. V inscenaci se tak vedle cembala a harfa rozezní například i barokní tympány.  Vedle své dráhy profesionálního dirigenta studuje Bianetti doktorský program právě na Hudební fakultě JAMU

Komická opera Doménica Cimarosy o dvou jednáních měla premiéru 7. února 1792 ve Vídni.  Brněnské nastudování režisérky Kateřiny Reichové diváky ale přenese do současnosti a prostřední část děje se kupříkladu bude odehrávat na benzínové pumpě. Dvouaktová operní buffa na libreto Giovanniho Bertatina zazní v originálním italském jazyce, dvou a půl hodinové představení bude doprovázeno projekcí českých titulků. Režijní koncept Kateřiny Reichové (studentka 2. ročníku bakalářského stupně oboru operní režie) se zakládá na odhalování tajemství jednotlivých postav, přivede však na jeviště postavy ze současné Itálie: „Otec je v našem podání   mafián, zamilovaný Paolino u nás bude zase taxikář.“ Tajná svatba milenců tak pro diváky nebude jedinou zápletkou děje.

„Operu neustále považují za velmi současnou. Ostatně titul měl premiéru ve Vídni a nemohl být na domácí půdě uváděný, protože už tenkrát byl pro Italy příliš současný a adresný, což myslím trvá i dnes,“ poznamenal Damiano Binetti. Svůj původ dirigent zúročil při hudebním nastudování. „Sólisté ocenili zejména jeho pomoc se správnou výslovností,“ vysvětlila mladá režisérka. Komičnost originálu podle ní podtrhnou dvě přidané postavy (Trhovec a Dělník), které ztvární studenti 1. ročníku činoherního herectví Divadelní fakulty JAMU. Celou inscenaci doprovází sedmnáctičlenný Janáčkův akademický orchestr, který je složený ze studentů Hudební fakulty JAMU. Minimalistickou scénu studentky Terezy Jančové doplní progresivní projekce, která nastiňuje prostředí děje začínajícího například na tržišti. Naznačený režijní koncept potrhnou také Jančové soudobé kostýmy posouvající celý pozdně barokní útvar do stávajícího století. Světelný design je zase dílem studentky Zuzany Bottové. Jedná se již o třetí inscenaci, která vzniká ve spolupráci obou fakult JAMU.

Mgr. Luboš Mareček, Ph.D.

PROJEKT CED

DUBEN 2019

Zvukové pondělky v divadelní kavárně Divadla Husa na provázku. Poslechy kratších dokumentů Radia Wave z cyklu DokuVlna. Vybrané audio-dokumenty cílí na mladé, neboli, jak se dnes říká, otevřené a kritické mileniály. Debaty s autory – o tématu a o formě. Začátky vždy ve 20,00 hodin.

Projekt

Masarykovy univerzity

Centra experimentálního divadla

Českého rozhlasu

„Jsem závislý – na internetu.  Prý tím trpí asi dvacet procent bulharské mládeže a já. Skvělý. V jednatřiceti se budu léčit z toho, že moc klikám na  Seznam  a na veselá videa s  koťátky,“ odhaluje se v  úvodu audiodokumentu Ondřej a absolvuje cestu do hlubin své závislosti, vlastních mindráků a milionu vyhozených  hodin u displeje.

Existuje skutečně závislost na internetu? Jak poznat, jestli a kdy máme problém? Neříká nám internet také něco o nás samotných? Po těchto otázkách pátrá filmař a fotograf Ondřej Šálek ve svém audiodokumentárním debutu.

Vstup volný

UGANDSKÝ VEČER

MILAN DANĚK + ALENA ŽÁKOVSKÁ: UGANDA + KONGO

DAVID ČERNICKÝ: UGANDA

BWINDI ORPHANS

11. 4. v 19.00 CESTOVATELSKÉ ČTVRTKY:

PÁKISTÁNSKÝ VEČÍREK

DALIBOR LEBLOCH, lékař: PÁKISTÁN NA KOLE

LIBOR DUŠEK, etnograf: HORY STŘEDNÍ ASIE

Exotické pohoštění islámu

O tom, co již tisíc let vypráví jedno stéblo druhému stéblu trávy.

Scénická meditace o úctě ke všem nepatrným bytostem na motivy buddhistických anekdot a příběhů.

Scénář, režie, scéna, hudba: Pavla Dombrovská a Luděk Vémola

Loutky: Zdenka Klanicová

Zvukové pondělky v divadelní kavárně Divadla Husa na provázku. Poslechy kratších dokumentů Radia Wave z cyklu DokuVlna. Vybrané audio-dokumenty cílí na mladé, neboli, jak se dnes říká, otevřené a kritické mileniály. Debaty s autory – o tématu a o formě. Začátky vždy ve 20,00 hodin.

Projekt

Masarykovy univerzity

Centra experimentálního divadla

Českého rozhlasu

„Před rokem a půl jsem začala hledat respondenty, kteří zažívají nevěru a byli by ochotní o ní na rovinu mluvit. Nikdo nechtěl. A tak jsem to řekla já.“

Věra, důvěra, sebedůvěra, víra. Nejdřív měl dokument oslavovat nevěru jako lék na sebedůvěru a polemizovat s  vnějším společenským nastavením, které nevěru neakceptuje. Rok a půl zkoumání fenoménu se ale nakonec stal spíš záznamem zkušenosti, jaké to je z  tohoto nastavení vystoupit. Velmi osobní dokument natočila fotografka a filmařka Marika Pecháčková. Vstup volný.

Pod číslem 2851 strávila tři roky v  Osvětimi. Vzpomínky, příběhy, životy. Portrét ženy, která přežila.

Autorský projekt Nadi Kovářové v  režii Dalibora Buše.

Komorní inscenace inspirovaná životem Ivana Martina Jirouse. Deníkové záznamy, vzpomínky, zhudebněné básně. Neobvyklý pohled dcery spisovatelky na básníka, provokatéra a inspirátora Magora.

Režie: Ivo Krobot Hrají: Alžběta Filipová, Jan Kolařík

Hrají žáci LDO Smetanova 8. Tereza Turečková, Klára Gotwaldová, Aneta Fialová, Markéta Kolářová, Vojtěch Krejčíř, Sabina Horáková, Dominik Jírek, Dan Bartl, Jakub Jan Vodárek, Luka Budík.

Od filmu k muzikálů. ZUŠ Smetanova 8. Tomáš Dalecký, Romana Antonínová, Marie Bártáková, Vojtěch Jelínek, Terezie Horáková, Aleš Textur, Katka Mezníková, Karolína Kozubíková, Sabina Horákova, Štěpán Svojanovský.

Zvukové pondělky v divadelní kavárně Divadla Husa na provázku. Poslechy kratších dokumentů Radia Wave z cyklu DokuVlna. Vybrané audio-dokumenty cílí na mladé, neboli, jak se dnes říká, otevřené a kritické mileniály. Debaty s autory – o tématu a o formě. Začátky vždy ve 20,00 hodin.

Projekt

Masarykovy univerzity

Centra experimentálního divadla

Českého rozhlasu

"Naše Tonča je francouzská buldočka a žije s námi na pražských Vinohradech. Přeje si tak moc spát s námi v ložnici, že si to vymáhá štěkáním za dveřmi ložnice a protestními loužičkami. Můj manžel Petr je však zásadně proti! Co dělat, když máte doma fenu se separační úzkostí?"

Audiodokument Evy Lammelové je situační sondou do života pejskařů. S  lehkostí a humorem pátrá po tom jak intenzivní může být (a měl by být) vztah člověka se psem a jak vstupuje do mezilidských vztahů. Vstup volný