POZOR !  „NEJEN VÍKEND“ je aktualizován podle potřeby během celého týdne.

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 Internetový týdeník

Pozvánka na koncert žáků ZUŠ Jaroslava Kvapila v  Brně

Dovolte, abych vás pozvala na koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 22. března od 15:30 v  Galerii Žlutý kopec – 2. patro Švejdova pavilonu Masarykova onkologického ústavu v  Brně.

Vystoupení si pro naše pacienty, jejich přátele i zaměstnance ústavu připravili žáci Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila v  Brně.

Tuto školu před 136 lety (5. dubna 1882) založil Leoš Janáček a stala se tak nejstarší uměleckou školu v  Brně.  Od té doby se datuje vznik brněnského hudebního školství. Výuka začala s počtem žáků 124, který se rozrostl neuvěřitelným způsobem - o sto let později to bylo už téměř 1 700 dětí. Za dobu trvání se zde vystřídalo na 130  000 dětí (jen pro představu, je to 1/3 obyvatel Brna), a to ji řadí na první místo mezi všemi uměleckými školami v republice.  V  současné době si mohou malí a mladí zájemci o umění vybrat ze čtyř oborů: hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického. Bližší podrobnosti o škole se dovíte na www.zusjk.cz.

Není to poprvé, kdy se v  ústavu představují posluchači této ZUŠ.  Kromě koncertů složených s  nejrůznějších vystoupení žáků hrajících na téměř všechny možné nástroje, zde také několikrát vystupoval jejich dětský pěvecký sbor Primavera, který patří k  těm nejlepším v  Brně.

Tentokrát se bude opět jednat o koncert žáků hudebního oboru, který budou uvádět děti, navštěvující literárně dramatický obor.

PhDr. Zuzana Joukalová, tisková mluvčí MOÚ


Pozvánka na besedu v  Masarykově onkologickém ústavu v  Brně

Dovolte mi, abych vás pozvala na další akci, kterou jsme pro vás a naše pacienty připravili.

V Galerii Žlutý kopec – ve 2. patře Švejdova pavilonu Masarykova onkologického ústavu v  Brně se uskuteční v  úterý 20. března v  15:30 hodin beseda o tom, co všechno se dá zažít v  sibiřské tajze.

Pozvání mezi pacienty a jejich přátele přijal rybář a cestovatel Milan Rozsypal, který má za sebou od roku 1990 už řadu výprav, například do Portugalska, Španělska, Skandinávie nebo Mongolska či na Kubu.

Své zážitky z  rybaření popisuje v  povídkách pro nejrůznější rybářské časopisy, jako např. Český rybář, Kajman nebo na webových stránkách rybářského serveru www.chytej.cz. Zúčastňuje se také besed, které pořádá brněnská Mahelova knihovna nebo zdravotnická zařízení. U nás se o své zážitky podělil už vícekrát a vždy se jeho vyprávění setkalo s  velkým ohlasem.

Své postřehy ze Sibiře i dobrodružství, které zde zažil,  doplní v  Masarykově onkologickém ústavu v  Brně diapozitivy.

PhDr. Zuzana Joukalová, tisková mluvčí MOÚ


Hudební skladatel a muzikolog Miloš Štědroň uvede sérii přednášek v Divadle Bolka Polívky

Skladatel, muzikolog, profesor Masarykovy univerzity a popularizátor hudební historie Miloš Štědroň patří k nejvýraznějším osobnostem českého hudebního života současnosti. Autor známých melodií z  Balady pro banditu a hudby k dalším divadelním představením odhalí zájemcům v  cyklu svých přednášek v  Divadle Bolka Polívky zajímavosti o vzniku žánrů opery a muzikálu, zavzpomíná na tvorbu v  divadle Husa na provázku a seznámí je s  novodobými pojetími klasických oper. První přednáška z  cyklu „Miloš Štědroň uvádí“ s  názvem Proč a jak vznikala opera proběhne 26. 2. od 16.30 ve foyer Divadla Bolka Polívky. V  ceně vstupenky (100 Kč) je sklenka vína. Studenti mají vstup zdarma. Lístky jsou k  dispozici na pokladně Divadla Bolka Polívky nebo v  předprodejní síti GoOut.

MILOŠ ŠTĚDROŇ UVÁDÍ CYKLUS PŘEDNÁŠEK V  DIVADLE BOLKA POLÍVKY:

Je muzikál „instantní“ opera nebo jakési zlidovění opery? Je trestem opěře za její pýchu? Kdy vlastně datujeme počátky tohoto žánru? Je muzikál kromě toho, že má jiné a nové látky, jiný způsob zpěvu, větší syntézu slova, zpěvu a tance, než opera také hlavně odlišen prostředím a obecenstvem? O těchto tématech bude pojednávat přednáška věnovaná muzikálu.

Pár vzpomínek, písniček i hudebních situací z  pohledu Miloše Štědroně, který pro toto divadlo tvořil hudbu. Základní tezí divadla Husa na provázku byla nepravidelná dramaturgie. Byla vždy platná? Nejen o tom se bude hovořit při ukázkách DVD a CD z  produkce tohoto divadla.

Velikonoční výstava ve výtvarné dílně Masarykova onkologického ústavu v Brně

Dovolte mi, abych vás a vaším prostřednictvím širokou veřejnost pozvala na prodejní výstavu výtvarných prací ambulantních i hospitalizovaných pacientů, kterou jsme připravili ve výtvarné dílně ústavu (Masarykův pavilon, přízemí, za podatelnou vpravo). Uskuteční se ve středu 21. března od 9:00 do 17:00 hodin.

Takovou akci připravujeme každoročně ke dvěma významným svátkům – Velikonocím a Vánocům. Tentokrát tedy přijdou ke slovu symboly svátků jara. Budou tu například obrázky malované na skle, slupovací obrázky s  velikonočními motivy, keramika, proutěné misky a podložky, výrobky z  textilu, kraslice z  nejrůznějších výtvarných technik včetně drátkování a další výrobky.  Je to ideální možnost, jak pořídit hezkou pomlázku a přitom podpořit dobrou věc. Z výtěžku totiž budou zakoupeny další výtvarné potřeby pro naše pacienty.

Výtvarná dílna je k  dispozici každý všední den jak hospitalizovaným, tak ambulantním pacientům už od roku 1994. Pacienti, kteří sem chodí, mají možnost se seznamovat s  nejrůznějšími výtvarnými technikami. Starají se zde o ně studenti brněnských uměleckých škol. Mnohokrát se stalo, že si tuto zálibu přenesli i domů a výtvarná práce se stala jejich koníčkem. Řada z  nich už také vystavovala v  naší Galerii Žlutý kopec a získala i ocenění za svou práci v  zahraničí. Velice oblíbené mezi pacienty jsou také několikadenní kurzy výtvarných technik, při kterých se mohou účastníci blíže seznámit například s  výrobou korálkových šperků, s  Tiffani technikou, pletením košíků, výrobou ručního papíru či keramiky.

Výtvarná díla také dlouhodobě spolupracuje se Mateřskou školou při Dětské nemocnici Fakultní nemocnice Brno v Černých Polích. Naše pacientky zde vyrábějí pro nemocné děti textilní panenky, které si děti vymalovávají a poté odnášejí z  nemocnice domů. Navíc práce dětí jsou umístěny v  ambulancích a čekárnách Kliniky komplexní onkologické péče.

PhDr. Zuzana Joukalová, tisková mluvčí MOÚ


Kino Art

Přijďte se schovat k nám do kina než začne pořádné jaro! Březen je měsíc plný očekávání, příroda již stojí na startovní čáře a my v kině máme připravené 3 přehlídky, 1 pop up a 1 hosta. Přehlídky věnujeme ženám (jak jinak v březnu), bývalým francouzským koloniím a restaurované české klasice. Pop up bude lehce lechtivý v bývalém kině, později stripbaru Ponrepo. A zavítá k nám režisérka filmu Mečiar Tereza Nvotová. www.kinoart.cz.


Paneland zaujal. Moravská galerie prodlužuje výstavu věnovanou socialistické výstavbě

Éra normalizace a s ní spojená paneláková kultura je pro většinu Čechů ožehavé téma – jak alespoň vyplývá z  vysokého zájmu o výstavu Paneland v  Uměleckoprůmyslovém muzeu. Výstavu zahájila Moravská galerie 23. listopadu a od té doby ji vidělo přes 20 tisíc návštěvníků. Galerie se proto rozhodla výstavu prodloužit a v  posledním týdnu také návštěvníkům umožnit vstup i v  pozdních večerních hodinách.

PANELAND. NEJVĚTŠÍ ČESKOSLOVENSKÝ EXPERIMENT

Od listopadového zahájení navštívilo Paneland v  Uměleckoprůmyslovém muzeu 20  766 osob. Po KMENECH 90 se tak jedná o další úspěšnou výstavu Moravské galerie, která na sebe upoutala pozornost širokého spektra návštěvníků. Výstavu připravoval tým kurátorů Moravské galerie ve spolupráci s  předními československými umělci po tři roky, a jak se ukázalo, budování panelových sídlišť je fenoménem, který fascinuje nejen odborníky.

Proč nás paneláková kultura tak přitahuje? „Panelová výstavba byla dlouho vnímána jako něco provizorního a dočasného, co ale nedopatřením přetrvalo a stalo součástí české identity. Nepodařilo se je zničit ani smazat z mapy země a tak je naopak nutné k nim nalézt cestu a přijmout je za své. Někdo jde na výstavě Paneland navštívit poprvé v životě něco, v čem by ‚nikdy žít nechtěl‘, jiný přichází vzpomínat na své dětství, a mladé rodiny třeba zkoumají historii bydlení, na které si právě vzaly hypotéku, protože si nic jiného dovolit nemohou. Paneláky tak znovu a stále plní svou původní funkci – být dostupným bydlením pro všechny. Ostatně v nich žije čtvrtina naší země.“, komentuje sociolog Stanislav Biler.

Pozitivní ohlas měla také vizuální stránka výstavy, doprovodný katalog s  ilustracemi Jana Šrámka byl nominován v  soutěži o Nejkrásnější českou knihu a v  kategorii ilustrace má šanci získat také cenu Czech Grand Design.

Pro velký zájem prodloužila Moravská galerie výstavu o týden. Ve dnech 21.–25. března budou lidé moci přijít i v  pozdějších hodinách, zavírat bude galerie až ve 21 hodin. Kromě prodloužené otevírací doby galerie připravila také sérii doprovodných programů. V  sobotu 24. 3. bude promítat francouzský dokumentární film Concrete Stories, který ukáže, jak „panelandy“ vznikaly i jinde v  Evropě. Neděle 25. 3. bude dernisážová. Od 16 hodin bude ve výstavě probíhat program pro celou rodinu s umělcem Janem Pfeiffrem. Na něj pak naváže komentovaná prohlídka s  kurátorem Rostislavem Koryčánkem a architektem výstavy a umělcem Tomášem Džadoněm.

Výstava Paneland vrací návštěvníky do období normalizace – věrohodná rekonstrukce typicky panelákového interiéru ze 70. let zprostředkovává dobové reálie, fotografie, videa a archivní záznamy osvětlují počátky panelové výstavby i důvody jejího vzniku. Významnou součástí výstavy je i proměna vnímání sídlišť několika generací umělců (Josef Bolf, David Vávra, Kateřina Šedá, Maxim Velčovský, Pavla Sceranková a další).

Jaro je tady!?

V úterý 20. března večer nastává jarní rovnodennost, přichází jaro a s ním i hřejivé Slunce. Proto neváhejte a přijďte v sobotu 24. března 2018 od 15.00 do 18.00 přivítat jaro právě na Hvězdárnu a planetárium Brno. Kromě našich úžasných pořadů v digitáriu, máme připraven i jeden mimořádný program.

Takže, cože se to bude dít na hvězdárně?

Budeme vyrábět galaktická vejce, trénovat přesuny planet a ti nejrychlejší z vás si odnesou zrní na jarní osení. Co si vzít s sebou? Dobrou náladu, chuť si hrát a také tvořit. Většinu materiálu si pro vás připravíme, ale radši si vezměte vyfouknuté vajíčko/vajíčka a kuličky na cvrnkání. Vesmírné černi, třpytivé modré i hvězdného prachu – toho všeho máme dost, tak neváhejte a dojděte. A pozor, program je určen výhradně pro děti.

Co budeme v sobotu 24. března dávat v digitáriu?

Na pořady si vstupenky koupit musíte, ale aktivity ve vstupní hale jsou pro vás připraveny zdarma.

Jaká je vlastně historie jarní rovnodennosti?

Existují jasné důkazy, že jarní rovnodennost slavili už Keltové, Germáni, Májové, Řekové nebo Římané. Pro řadu dávných civilizací ve 2. a 3. tisíciletí před naším letopočtem v této době dokonce začínal nový rok, dosud to tak praktikují například vyznavači pársismu (zoroastrianismu). Také je tu pověra, že pouze v den jarní rovnodennosti postavíme syrové vejce na špičku… Dnešní význam jarní rovnodennosti je však výrazně menší. Křesťané od ní sice odvozují Velikonoce, ale pro astronomy je pouze okamžikem, kdy střed slunečního kotouče překročí světový rovník v souhvězdí Ryb.

Vzpomínáte si, jak jsme se učili, že rovnodennost nastává 21. března? Už to neplatí, ve 21. století se tak stalo naposledy v roce 2011, znovu až roku 2102. Za změnu data mohou přestupné roky. Vzácně může rovnodennost být i 19. března (poslední výskyt roku 1796, příští výskyt 2048).

A neplatí ani to, že by o „rovnodennosti“ byl den stejně dlouhý jako noc. Jenže sluneční kotouč není bod a jeho paprsky se navíc v atmosféře ohýbají (refrakce), takže v den rovnodennosti je Slunce viditelné nad obzorem přibližně 12 hodin a 10 minut, pod obzorem je jen 11 hodin a 50 minut.

Přesto všechno má tohle období vliv na naši technologickou civilizaci. V období kolem jarní a podzimní rovnodennosti se totiž dostávají geostacionární družice na desítky minut do zemského stínu, tzv. období zatmění. Díky prudkým změnám teplot se mění technické charakteristiky jejich parabolických antén, což výrazně ovlivňuje kvalitu přijímaného signálu. Proto musí disponovat výkonnými bateriemi, které v té době zajistí jejich ohřev (v minulosti se jednoduše vypnuly). Geostacionární družice jsou pro pozemské pozorovatele stále nad stejným místem, tudíž vždy sledují stejné územ. Zpravidla se jedná o meteorologické, telekomunikační a vojenské systémy. Takže si asi dokáže představit, jak by to dopadlo, kdy se dvakrát ročně – na jaře a na podzim – dostaly do problémů.

Jak postavit vajíčko na špičku?

Hned několika způsoby. Nejjednodušší je nasypat na bílou rovnou podložku trochu kuchyňské soli. Drobná zrníčka soli mají tvar krychliček, pokud je ze stolu opatrně odfouknete, aby nebyla příliš vidět, bude vajíčko sát jen pomocí několika krystalků.

Jinou možností je vařené vajíčko uchopit mezi prsty a na rovném hladkém stole ho skutečně rychle roztočit. Po chvíli otáčení se postaví na špici. Zkusíte to?

Fotbalisté FC Zbrojovky podpoří ve čtvrtek 22. 3. 2018 dárce krve!

Ve čtvrtek 22. března 2018 se na  Transfuzním a  tkáňovém oddělení Fakultní nemocnice Brno uskuteční darování krve s  hráči  fotbalového týmu FC Zbrojovka Brno. Jedná se o  tradiční akci, kdy hráči  přijdou podpořit dárce krve, pro  které mají připravené drobné dárky a  překvapení.

DIVADLO U STOLU

PROGRAM DUBEN 2018

www.divadloustolu.cz

Něžná, jedna z nejznámějších tzv. fantastických povídek F. M. Dostojevského byla mnohokrát zpracována v divadle i ve filmu. Scénář inscenace Divadla U stolu byl vytvářen přímo pro Petru Bučkovou a Jana Kolaříka.

Režie: Ivo Krobot Hrají: Petra Bučková, Jan Kolařík

Nejčernější ze všech Senecových černých tragédií. Kruté drama, v němž není místo  pro slitování a odpuštění, vypráví o pomstě Atrea, krále Argu, bratru Thyestovi. Hra nebyla dosud nikdy v češtině uvedena.

Překlad: Eva Stehlíková

Připravil: František Derfler

Hudba: Zdeněk Kluka Účinkují: Petr Štěpán, Jan Kolařík, Eva Novotná, Jiří M. Valůšek, František Derfler

Zdeněk Kluka (bicí)

22. večer cyklu Ale báseň je dar. Pozdní verše jednoho z velkých básníků 20. Století. Překlad: Josef Mlejnek

Připravil: František Derfler Hrají: František Derfler

Nejznámější „Vaňkovka" AUDIENCE, k níž byl Václav Havel inspirován svým zaměstnáním v trutnovském pivovaře, poprvé inscenovaná společně s jednoaktovkou KATASTROFA, kterou její autor, nositel Nobelovy ceny za literaturu Samuel Beckett dedikoval v roce 1982 dlouhodobě vězněnému a vážně nemocnému Václavu Havlovi.

Režie: Ivo Krobot Hrají: Jan Kolařík, Alfred Texel, Růžena Dvořáková/Kristýna Hulcová

Podle mnohých nejlepší hra britského nositele Nobelovy ceny za literaturu Harolda Pintera z  roku 1964 nabízí šestero skvostných hereckých příležitostí a jedno šokující vyústění. Je plná nečekaných zvratů, kafkovsky vykloubená a bestiálně pravdivá.

Režie: Lukáš Kopecký Hrají: František Nedbal, Jan Lepšík, Tereza Groszmannová, Jiří M. Valůšek, Michal Bumbálek, Martin Mihál

Brilantní scénické žerty velikána světové literatury a divadla.

Režie: Ondřej Elbel Hrají: Tereza  Štěpánek Chytilová, Miroslav Černý, Cyril Drozda

Hra jednoho z „prokletých“ básníků německé literatury počátku 19. století je  odvážným a zcela ojedinělým pokusem spojit juanovský a faustovský mýtus v jediném díle. Bizarní tragédie dvou vypjatých individualit, odmítajících se podřídit jakémukoliv řádu; drama plné nezkrotných vášní, patosu i drsného humoru.

Režie: František Derfler Hrají: Viktor Skála, Jan Kolařík, Simona Zmrzlá, Ladislav Kolář, Jan Lepšík, Tomáš Milostný, Filip Ježowicz a studenti JAMU

Více na www.divadloustolu.cz

Změna programu vyhrazena!